antikviteter-ring

Hur går värdering av antikviteter till?

Många ställer sig frågan ”hur går värdering av antikviteter till” men det är inte en helt enkelt fråga att besvara. För det finns väldigt många faktorer som en värdering måste innefatta för att den ska vara korrekt. Det är också något som kräver en specialkunskap om den specifika antikviteten för att värderingen ska bli korrekt. Annars finns det en risk att man inte får det priset som antikviteten faktiskt är värd.

Det gäller både när man vill köpa eller sälja antikviteter som det krävs en ordentlig värdering. Då gärna av mer än en värderingsman, just för att få det sålt till rätt pris. Man kan alltid vända till att en auktionsfirma eller seriös antikhandlare. Detta ger dig en idé om vad en antikvitet kan vara värd. Något som dock många märker är att en värdering enbart är ett riktmärke som bygger på tidigare försäljningar och antikvitetens sällsynthet. I slutändan handlar en värdering om vad någon är villig att betala för antikviteten.

Vid flera tillfällen har en värdering varit alldeles för hög och i många fall alldeles för låg. I slutändan är det som sagt vad någon är villig att betala för den. Även om den personen är du själv måste man tänka över om man tycker att antikviteten är värd pengarna.

Få en antikvitet värderad för att sälja den

Många vill få en antikvitet värderad för att kunna sälja den. Då ska man helst göra flera oberoende värderingar för att få ett korrekt pris. Helst ska man besöka flera antikhandlare, auktionshus och värderingsmän för att se om priset de uppger är snarlika. I slutändan kommer priset dock att bestämmas av den som vill köpa den.

Beroende på typ av antikvitet kan det också vara intressant att be en internationell värderingsman att göra en värdering. För priserna kan se helt annorlunda ut i andra länder än vad de gör i Sverige. Det kan också finnas en mycket större marknad för den typen av antikviteter man vill sälja.

Man bör också komma ihåg att generellt ger ett auktionshus ett högre pris än om man säljer antikviteten till en antikhandlare. Även om det i vissa fall förekommer undantag från den här regeln.

Värdera en antikvitet för att köpa den

En annan del av värdering av antikviteter beror på att man är intresserad av att köpa en antikvitet men vet inte om värderingen är korrekt. Man ska aldrig köpa en antikvitet som man inte antingen har kunskap om värdet själv eller att det finns en värdering bakom. Då finns nämligen risken att man betalar alldeles för mycket pengar för en antikvitet mot vad den faktiskt är värd.

En värdering för att köpa en antikvitet går till på ungefär samma sätt som en för att sälja sådana. Man kontaktar en värderingsman för att göra en värdering. I vissa fall får man dock vara beredd på att värderingen påverkas om värderingsmannen får tillgång till antikviteten eller inte.

Något som inte alltid är så enkelt att få till, framförallt om det är genom ett auktionshus som försäljningen sker. Men det är alltid bra att försöka få en egen värdering även i sådana fall.

Antikviteter där du bor

Det finns ställen i de allra flesta städer där du kan värdera antikviteter. Med andra ord spelar det ingen roll om du bor i Stockholm, Pajala, Ystad eller någon stad däremellan. Det är dock viktigt att man först ringer och bokar tid. En annan viktig säkerhetsaspekt, kan vara att man inte åker ensam. Då det alltid finns en liten risk för att bli rånad.