bergvärme

Allt du behöver veta om bergvärme

Värmepumpar är överlag ett mycket bra sätt att sänka dina uppvärmningskostnader. Med en bergvärmepump installerad till ditt hus finns det möjlighet din kostnad för att värma upp ditt hus minskar. En minskning som kan sjunka med upp till 80 procent beroende på vilken lösning du hade installerad sedan tidigare.

Vad är bergvärme?

Bergvärme är en sorts energi som går att utvinna från grundvattnet. Detta görs genom att borra ett djupt hål ner i marken för att nå ända ner till berggrunden. Det är sedan från grundvattnet som uppvärmningsenergin kommer genom att kall vätska flödar genom en ledning som värms upp av grundvattnet. Från början så kommer mycket energi ifrån solen och solljuset. Grundvattnet värms upp av solen på de översta lagret av jordskrapan. Även vatten i till exempel hav och de största sjöarna värms upp av solen och bidrar till grundvattnets temperatur.

Det finns fördelar med att utvinna energi ifrån berggrunden i Sverige. En fördel är att vårt grundvatten håller en temperatur på ungefär 6 till 8 grader året runt. Detta bidrar således till att bergvärmeutvinning fungerar till stor del under hela året i Sverige.

För att en värmepump ska fungera med hjälp av bergvärmen krävs vissa saker. Det krävs framförallt att hålet som man borrar ner i marken är cirka 80 till 200 meter djupt. Det finns många fördelar med en pump som hämtar energi från berget. Att värma upp sitt hus eller anläggning med bergvärmetekniken innebär en stabil och kontinuerlig tillgång. En tillgång som innebär kvalitativ energi oberoende av vilken årstid eller väderförhållande det är. Tekniken bidrar även till en hög driftsäkerhet och du behöver inte oroa dig för att stå utan värme i huset.

Att investera i en värmepump eller bergvärme?

Att installera en värmepump kan kännas som en dyr investering, framförallt vid installationstillfället. Man brukar säga att en villa som installerar en bergvärmepump sparar mycket pengar i längden. Redan efter 4 till 5 år börjar spara pengar på investeringen av den nya pumpen. Det är väldigt ekonomiskt i det långa loppet att använda sig av denna uppvärmingsteknik. Detta eftersom energin som används är gratis så är det bara själva installationen och elförbrukningen som egentligen kostar pengar. Det är även vanligt att man väljer att försäkra sin bergvärmepump för att täcka upp för eventuella skador eller fel.

Vidare är en stor fördel att tekniken är miljövänlig och att energin är förnybar. I det långa loppet medverkar en installation av en värmepump att du minskar ditt koldioxidutsläpp vilket är mycket positivt för miljön.

Andra typer av värmepumpar

Utöver bergvärme finns det också en annan liknande teknik. Denna teknik använder sig av den utgående värmen. Som i sin tur går ut genom ventilationen i huset och sedan återförs in i husets värmesystem. Vidare finns det en tredje teknik för som kallas för ”uteluftsvärmepump”. Det är en värmepump som hämtar energin från luften utomhus för att sedan värma upp huset eller lokalen. Något som är viktigt och krävs för att uteluftsvärmepumpar ska fungera är att temperaturen utomhus inte går under 20 minusgrader.

Sammanfattningsvis är den största fördelen med att installera en värmepump att man i det långa loppet sparar väldigt mycket pengar. Samtidigt som man använder sig av en miljövänlig uppvärmningslösning för sitt hus. Energin som en värmepump använder sig av är helt förnybar och därav är en värmepump ett alternativ som är framtidssäkert.

Att tänka på

Innan val av värmepump så bör man anpassa produkten utifrån sina behov. Detta görs genom att man köper en tillräckligt stor värmepump för sitt hus. Enklast är att man ber en person med erfarenhet göra denna bedömningen. Utifrån denna bedömning väljer man pump. En sak som man kan göra att läsa på om olika värmepumpar och hitta det märke man tycker verkar bäst. En annan viktig sak att komma ihåg är att det finns möjligheten att beställa en värmepump. Fördelen med detta är att det inte spelar någon roll du bor i Kungsbacka eller Pajala. Du kan alltid beställa hem en produkt till dig och spara tid.

Glöm inte att läsa mer om vanliga värmepumpar. Mer information om värmepumpar hittar du här.