Grön Fasad

Fasadputs i Stockholm

Att renovera en fasad kan innebära olika typer av arbete. Fasadputs i Stockholm är något av de vanligaste arbeten som man gör på en fasad. Det är vanligt att en fasadrenovering innebär att man först tvättar hela fasaden. Andra steget är att sedan kontrollera var fasaden behöver stöttas upp. Sprickor i fasaden är ett vanligt fenomen på fasader och det är dessa som man behöver behandla genom fasadputs. Att ha en spricka i fasaden bör åtgärdas så tidigt som möjligt. Detta eftersom det i långa loppet kan leda till fuktskador i fasaden. I vissa fall är fasaden väldigt välskött och fasadrenoveringen stannar vid en fasadtvätt.

Fasadrenoveringar i form av fasadputs utförs oftast av företag som har arbetat i branschen under en längre tid. Men som även har väldigt kunnig och erfaren personal som kan sin grej. Fasaden är det första en person ser när denne tittar på en byggnad. Därför är det viktigt att fasaden hålls ren och snygg för att inte byggnaden ska uppfattas som förfallen och gammal. En väldigt effektiv metod för att snygga upp en fasad är att använda sig av putsmetoden. Det vanligaste är att man putsar på betong- eller tegelväggar. Ibland kan även trähus behöva en putsad yta men det är inte lika vanligt. Detta brukar i sådana fall kallas för reveterad puts. Puts ger en stilren och modern yta på fasaden. Även om putstekniken har använts väldigt länge så är det än idag en mycket populär metod att behandla fasader med.

Fasadputs i Stockholm

I Stockholm finns det många aktörer och företag som arbetar inom branschen och utför fasadrenoveringar och fasadputs. Det kan uppfattas som svårt att välja företag som ska utföra en fasadrenovering. En tumregel är att försöka ta referenser på firman och få lov att titta på tidigare utförda fasadarbeten. Att titta på tidigare arbeten skapar en uppfattning om vilken kvalité som firman håller.

Priserna för fasadputs i Stockholm kan variera stort. Oftast är priset beroende av hur omfattande arbetet är, det vill säga hur stor fasaden som ska putsas är. Andra faktorer som spelar in är exempelvis hur smutsig fasaden är och om det är stora skador i fasaden. Många fasadrenoverings firmor i Stockholm erbjuder ett fastpris för arbetet. De lämnar då en offert till kunden innan renoveringsarbetet med fasaden påbörjas.

Att jobba med fasadputs i Stockholm

För att arbeta med fasader och fasadrenoveringar är det vanligt att man har gått någon typ av praktisk bygglinje på gymnasiet. De flesta personer som arbetar inom yrket som fasadrenoverare har en bakgrund som murare. Att utbilda sig till just fasadrenoverare brukar innebära att man går som lärling. Utbildningen sker genom en teoretisk del men även en praktisk. Den praktiska delen innebär att man arbetar med fasader genom att följa med på arbeten. Här får man se hur de erfarna personerna arbetar och på så vis ta lärdom.

Det finns möjligheten för fasadentreprenörer att ansöka om olika certifikat. Certifikaten intygar att personerna på företaget besitter den kunskap som krävs för att utföra fasadarbeten. Idag finns det ett par företag som arbetar med att utfärda så kallade ISO certifikat. Företaget sätter då krav på firmorna som ansöker om certifikatet. Det ger en sorts trygghet för kunderna då ett objektivt företag har granskat firmans kunskaper.

Att tänka på

När man väl har bestämt sig för att beställa en fasadputs finns det flera saker man bör tänka på. Det första och absolut viktigaste är att man ska vara ute i god tid. Upptäcker man att fasade börjat bli sliten så är det viktigt att man snabbt kontaktar experter inom fasadputs. På detta vis kan man spara pengar och tid. En annan viktig del är att vara ute i god tid när man ska beställa fasadputs.