Gravyr, en digital konst

Gravyr eller gravering är en konstform sedan lång tid tillbaka. Det första tecknet på gravyr hittades på ett snäckskal som man har daterat till mellan 430 000 och 540 000 år gammalt. Det hittades i Trinil, Indonesien där även den första människan Homo erectus hittades.

Gravyrens historia

Gravering var en historiskt viktig metod för att producera bilder på papper i konstnärlig tryckning , kartläggning och även för kommersiella reproduktioner och illustrationer för böcker och tidskrifter.

Traditionell gravyr, där man använder mejseln som kallas Burin eller med hjälp av maskiner, används fortfarande av guldsmeder och glasgravörer. Inom dagens industrier används istället tekniker såsom fotogravyr och lasergravyr .

Bilden visar en av gravyrens mästare Chaim Goldberg

Mer om gravyr

När någon frågar vad gravyr är så är det därför inte en enkel fråga att ge ett rakt svar på. Det finns så många olika former av gravyr och många olika användningsområden.

Rent generellt så är gravyr helt enkelt att man ristat in något på ett hårt material. Det kan vara på glas, metall eller något liknande material.

Gravyr är på många sätt något som kan se väldigt fint ut men det krävs att man vet vad man gör. Det är något som kräver ett stort fokus om man ska göra det själv. Om man däremot köper något graverat så är det ofta en maskin som sköter graveringen. På det sättet så kan man vara säker på att man får en gravyr som motsvarar de förväntningar man har.

Det finns även en motsvarighet till gravering på sten som kallas för gem. Det är principiellt samma sak men har ett annat namn. Principen bakom gravering är att man ristar in det man vill på ett hårt material så att det inte försvinner senare. Det vanligaste som man idag gör gravyr på är smycken och då främst ringar för förlovning eller liknande. Med gravyr kommer det att stanna kvar på materialet under en väldigt lång tid. Då det är inristad så krävs det att materialet blir väldigt skadat för att det ska försvinna.

Hur graverar man?

Hur man arbetar med gravering skiljer sig lite beroende på vilken typ av gravering man vill göra. Att enbart skriva något på en ring eller att göra en avancerad bild på en visitkortshållare görs inte på samma sätt. Därför kan det ibland vara svårt att veta vart någonstans man ska vända sig om man behöver hjälp med gravering.

En guldsmed kan enkelt gravera en ring med datum och namn som exempel men kanske inte rita något mer avancerat än det. Det kan då istället krävas att man går till en specialist på gravyr. Något som verkligen inte är enkelt att hitta.

Så därför är det inte helt enkelt att beskriva hur man graverar något. För det finns stora skillnader beroende på vilken typ av gravyr som ska göras. I vissa fall så kan det vara nästan omöjligt att få det man vill graverat då det krävs en speciell maskin. En maskin som sällan kan omprogrammeras på ett enkelt sätt vilket leder till att den gravyren man vill ha blir väldigt dyr.

Rent generellt så används ett hårt föremål för att rista på det materialet man vill och det är så man graverar.

Digital gravyr och industrigravyr

Idag finns det många specialister och företag som har specialiserat sig på gravyr. De mest moderna anläggningarna har digital lasergravyr. Fördelen med att kunna arbeta digitalt och med laser är att man kan på ett smidigare  sätt kan variera materialet betydligt lättare. Även om det börjar ploppa upp företag som arbetar med datoriserad digital gravyr kan det vara stora skillnader på resultatet. De moderna maskinerna har en betydligt högre detaljrikedom och exakthet i graveringen

Att tänka på när man vill ha något graverat

Först bör man alltid vända sig till en expert på gravyr. De flesta guldsmeder och smyckesmakare brukar vara relativt duktiga. När man går till en sådan så kan man ta med sig en bild eller översikt på det man vill ha graverat.

Då kommer personen kunna säga om han eller hon kan gravera det eller om man måste gå någon annanstans. När det gäller enklare saker så brukar det sällan bli några problem utan det är vid lite mer avancerade gravyrer som det kan vara svårt att hitta rätt person för jobbet.