övervakningskamera

Information om kameraövervakning i Sverige

Kameraövervakning (även kallat CCTV) har både en brottsförebyggande och brottsuppklarande effekt. Denna typ av säkerhetssystem används av privatpersoner, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag och butiker. Syftet är att förebygga inbrott, stöld, överfall och skadegörelse samt klotter.

Det finns många olika typer av lämplig övervakningskamera. Val av övervakningskamera är helt upp till individen och dess önskemål samt behov. Det finns flera olika frågeställningar man bör fråga sig innan man använder bestämmer sig vilken typ av övervakningskamera man vill ha. Nedan listar vi olika behov och frågeställningar som underlättar val av säkerhetssystem.

  • Ska övervakningskameran spela in foton eller video?
  • Ska inspelningen ske kontinuerligt eller endast vid rörelse i larmat läge?
  • Ska larmöverföringen ske via mobilnät (GSM, 3G eller 4G= eller via fast internetuppkoppling via Wi-Fi eller Ethernetkabel?
  • Ska larmet kopplas till en larmcentral vid aktivering?
  • Ska kameran användas inomhus eller utomhus?
  • Vilken upplösning ska kameran ha?

Efter att du själv har identifierat dina behov genom de olika frågarna ovan. Så kan man kontakta ett företag som arbetar med kameraövervakning. Valet av vilken typ av kameraövervakning man skall ha underlättas enormt för företaget som hjälper dig. På så vis får du det system som passar dig absolut bäst.

Kameraövervakning – tillvägagångsätt

Vid installation av ett övervakningssystem placeras kameran så att den täcker det man vill övervaka. Exempelvis en dörr där man vill kontrollera vem som vill komma in. Detta görs oftast i brottsförebyggande syften. Bilden från kameran överförs till en skärm och/eller en lagringsenhet. Det är idag även möjligt att skicka videosignalen i ett datanät, till exempelvis en larmcentral.

En av de absolut vanligaste övervakningsmetoderna är att en inspelningsfunktion som lagras är kopplad till kameraövervakningen. I efterhand kan man kontrollera vad som har hänt. Att någon de facto sitter och tittar på monitorer är mycket ovanligt. Detta kan dock ske i exempelvis stora varuhus och områden som är stängda för allmänheten.

Lagstiftning

Efter Sveriges inträde i EU blev lagstiftningen inte lika sträng sett till kameraövervakningen. Idag är denna lag reglerad med kamerövervakningslagen (2013:460). Detta innebär att det krävs ett tillstånd från länsstyrelsen för att få sätta upp ett övervakningssystem. Det finns dock undantag där det räcker med en anmälan till länsstyrelsen. Exempel på detta är banker och butiker om syftet är att förebygga, utreda eller avslöja brott.

För platser där allmänheten inte har tillträde räcker det med samtycke från den som ska övervakas. Kamerövervakningslagen gäller inte i någons egna hem eller på en privatpersons verksamhet eller privat natur. Det innebär dock att personen som har ett övervakningssystem, ska som huvudregel informera om detta med skyltning.

Att införskaffa sig kameraövervakning

Det är idag väldigt enkelt att köpa övervakningskameror. Det finns dock flera saker man bör ha i åtanke innan man införskaffar sig ett sådant system. Att jämföra pris är fundamentalt, detta för att spara så mycket pengar som möjligt och inte betala för mycket i onödan. Detta görs enklast genom att be om offerter från olika företag som erbjuder denna typ av tjänst. Det betyder dock inte att den billigaste är det alternativet man ska gå för. Det gäller att man som privatperson hittar en balans mellan kvalitet och pris. Det spelar heller ingen roll om man bor i Jönköping, Malmö eller Stockholm. Det går alltid att hitta ett företag som hjälper dig med dina behov.