Trädfällning i Stockholm

Trädfällning i Stockholm – Vi förbereder dig!

Behovet av trädfällning är relativt stort och anledningarna till att man behöver fälla ett träd kan vara många. I vissa fall anser man att trädet är i vägen och tar onödig plats. I andra fall kan det vara så att trädet skuggar mer än vad man vill. Exempelvis en del av en tomt där man önskar att solljuset ska nå fram. Oavsett vilken anledning är till att man behöver fälla att träd så finns det personer som arbetar med trädfällning.

Arborist är ett lite finare ord för yrkeskategorin trädfällare. Att utbilda sig till arborist kan man endast göra på ett fåtal ställen i Stockholm. Utbildningen sträcker sig över två år och efter godkänd utbildning så kan man arbeta med många arbetsuppgifter som är relaterade till träd. Många företag som arbetar inom trädfällningsbranschen arbetar även med andra liknande arbetsuppgifter som exempelvis stubbfräsning eller bortförsel av träd.

Hur går trädfällning till Stockholm?

Ett vanligt tillvägagångssätt för trädfällning i Stockholm är att man kapar trädet ganska långt ner. För att sedan låta det sedan trilla mot ett säkrat område. Vid svårare fall där trädet kanske står bland byggnader. Då man inte kan hitta ett säkert område för trädet att falla så kan man använda sig av trädnedtagningsmetoden. Det innebär att man använder sig av en teknik och en maskin som kapar trädet uppifrån. Istället för att kapa det långt ner vilket kan komma att bli problematiskt. Metoden används som sagt endast då trädet inte går att fälla säkert. Metoden tar ofta längre tid eftersom man stegvis måste såga av delar av trädet uppifrån. En stor fördel med trädnedtagningsmetoden är att den är väldigt säker och att man inte riskerar att skada marken under trädet eller i närheten av trädet.

Vad kostar trädfällning i Stockholm?

För trädfällning kan priset variera en hel del. Det finns olika faktorer som spelar roll och kan ge en riktlinje över hur mycket trädfällningen kan komma att kosta. Avgörande faktorer kan exempelvis vara placering på trädet och hur området omkring trädet ser ut. Om trädet kan fällas som vanligt brukar också priset vara något billigare, men krävs det att man fäller trädet uppifrån och ner brukar också priset öka. Detta eftersom den metoden är mer krävande och tar längre tid. Storleken på trädet är också en faktor som spelar roll vid trädfällning. Större träd är i regel något dyrare att fälla än mindre träd.

Vidare arbetar många trädfällningsfirmor även med avverkning av träd eller skog. Avverkning innebär att man använder sig av större maskiner som kan kapa en stor mängd träd på relativt kort tid. Avverkning är en vanlig arbetsuppgift för en person som arbetar med trädfällning. I Stockholm är avverkning av skog och träd en eftertraktad egenskap hos en trädfällningsfirma.

Efter att man har fällt ett träd kan det finna spår av trädet kvar som exempelvis grenar och liknande. I Stockholm är det vanligt att företagen även erbjuder bortfräsning. Det innebär att man helt och hållet gör sig av med delarna av trädet som har hamnat på marken. Vanligast är att man utför bortfräsning av stubbar. Vilket också ibland kan kallas för stubbfräsning som är ett mer specifikt namn för arbetsuppgiften.

Att tänka på

Innan man bestämmer sig för att kontakta en arborist finns det flertalet saker man bör tänka på. Det som många tänker på är vad arbetet kommer att kosta. Då kan man jämföra priser företag emellan och hitta det alternativ som passar dig bäst. När man väl hittat ett företag som man känner sig bekväm med, så kan man böra planera. Planering underlättar enormt både för företaget som ska utföra trädfällningen samt för dig som person. Att vara ute i god tid med bokning av en arborist är fundamentalt. Tveka dock inte att kontakta ett företag som utför trädfällning i Stockholm och fråga om deras arbetssätt. Arboristerna är ett exempel på ett sådant företag. Efter att arbetet är utfört så kan man behöva transportera bort allt som sågats ner från trädet. Är det mycket man behöver transportera så kan man hyra en container i Stockholm, du hittar mer information om container i Stockholm här.

Vi har flertalet andra artiklar som är relaterade till denna. Vid trädfällning behövs en rejäl motorsåg, du är välkommen att läsa vår artikel om motorsågar. Mer information om motorsågar hittar du här.